Monthly Archives : November 2016

Advent calendar 2016 (gift for everyone)


Dear readers! The time of Advent is a time of peace, silence and harmony. However nowadays mostly this time before Christmas is much of a stress with all those end-of-the-year in business, exams and tests and between all of that the Christmas presents… But I like to find the good and bright side everywhere! 🙂 If presents are from heart…

Share
Read More »

Adventes kalendārs 2016 (dāvana lasītājiem)


Mīļie bloga lasītāji! Klāt jau Adventes laiks – klusuma, miera un saticības periods. Mūsdienās  gan tas biežāk ir stresains laiks – gada nogale, sesijas tuvošanās, pārbaudes darbi un tad vēl dāvanu gādāšana Ziemassvētkiem… Taču man patīk visur saskatīt arī gaišo un labo! 🙂 Ja dāvanas ir no sirds un varbūt pat paštaisītas, tad to gādāšana var sagādāt arī prieku un…

Share
Read More »

Mini Zoo / Camel and Llama farm “Rakši”


Few weeks before the first snow we attended one other mini Zoo – camel and llama farm “Rakši” near Cēsis. Those many Latvian mini Zoos are nice leisure points if you have to go for a few hours trip, but of course they are interesting enough to go there just like that! “Rakši” on particular sounded welcoming not only with…

Share
Read More »

Mini Zoo jeb kamieļu un lamu audzētava “Rakši”


Vēl pirms uzsniga pirmais sniegs mēs apmeklējām vēl vienu no Latvijas mini zoodārziem – kamieļu un lamu audzētavu “Rakši” Cēsu pusē. Daudzie Latvijas mini zoodārzi ir lieliskas pieturvietas, ja kopā ar bērnu jādodas kādā izbraucienā un, protams, ir arī vērts uz tiem doties speciāli. “Rakši” kā atpūtas vieta mūs uzrunāja ne tikai ar kamieļiem un lamām, bet arī ar iespēju…

Share
Read More »